Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant. Indien u dat wenst, kan een exemplaar kosteloos per post worden toegezonden.

Opmerking
De Wet identificatie bij dienstverlening (WID) verplicht ons ertoe de identificatiegegevens van al onze cliënten vast te leggen in een dossier. Wij ontvangen dan ook graag een kopie van een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs of Europese identiteitskaart.

Daviottenweg 40
5222 BH  's-Hertogenbosch

Tel.: (073) 711 38 11
Fax: (073) 711 38 10

E-mail: info@eventusbonus.nl

Algemene

Voorwaarden