Eventus Bonus


Eene landelijke, zegen aanbrengende godheid der Romeinen,
die zorgde voor het goed opkomen en gedijen der veldvruchten,
overeenkomende met den Griekschen Agathodaimon en

Triptolemos.

Zijne beteekenis breidde zich echter uit tot die van den god die

eenen gelukkigen uitslag gaf aan eene aangevangen onderneming.

Daviottenweg 40
5222 BH  ‘s-Hertogenbosch

Tel.: (073) 711 38 11
Fax: (073) 711 38 10

E-mail: info@eventusbonus.nl

Over